• Franciszkańska 104/112/7, Łódź
  • Rezerwacja wizyt Online

Krótkowzroczność – czy można powstrzymać?

Zwiększenie odległości czytania może spowolnić postęp krótkowzroczności

Czynniki środowiskowe wpływające na przyrost krótkowzroczności są przedmiotem wielu badań. W 2019 r. naukowcy wykazali, że istnieje zależność ochronna między początkiem pojawienia się oraz przyrostem krótkowzroczności z odległością pracy z bliska, nieprzerwanym czasem pracy z bliska i czasem spędzanym na świeżym powietrzu. Zgodnie badaniami, dalsze lub dłuższe odległości pracy z bliska mogą być tak samo , jeśli nie bardziej ważne, niż przerwy w czasie pracy z bliska i dłuższy czas spędzony na świeżym powietrzu. Huang i wsp. 2019 oparli swoje ustalenia na danych z Myopia Investigation Study, badania prowadzonego w Taipei City / Tajwan od 2013 roku. Łącznie 10 743 uczniów bez wady wzroku oraz krótkowzrocznych w wieku od 9 do 11 lat zostało włączonych do badania i badanych co sześć miesięcy. Trzy czynniki (większa odległość pracy z bliska, przerwa w pracy z bliska i większa aktywność na świeżym powietrzu) miały istotny wpływ na występowanie krótkowzroczności. Spośród tych trzech czynników, odległość podczas wykonywania pracy z bliska większa niż ≥30 cm okazała się najbardziej chroniąca przed wystąpieniem krótkowzroczności, w porównaniu z czasem spędzonym nieprzerwanie przy pracy z bliska ≤30 min i większą aktywnością na świeżym powietrzu podczas przerwy w zajęciach. Dowiedz się więcej na temat krótkowzroczności. Increased Distances for Near Work Might Slow the Progression of Myopia | BHVI