• Franciszkańska 104/112/7, Łódź
  • Rezerwacja wizyt Online

Home

Terapia widzenia

Optometryczna terapia widzenia to seria cotygodniowych sesji gabinetowych wpieranych codziennymi ćwiczeniami domowymi. Jest rozwiązaniem, które pomaga usprawnić funkcje wzrokowe dzieci, szczególnie w wieku wczesnoszkolnym u których występują trudności w nauce czy podejrzenie dysleksji. Podłoże tych zaburzeń bardzo często stanowią nieskorygowana wada wzroku, niedowidzenie, zaburzenia akomodacji, konwergencji, ruchów oczu, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy zez. Optometryczna terapia widzenia to również wsparcie dla osób dorosłym, u których w wyniku traumatycznego urazu mózgu TBI, udaru, chorób lub wypadków komunikacyjnych pojawił się zez czy zaburzenia orientacji. W treningu wzrokowym jako optometrysta wykorzystuję pryzmaty, filtry i soczewki.

Badanie wzroku

Badanie wzroku wraz z doborem opraw i soczewek okularowych trwa około 1,5 h. Badanie jest bezbolesne i poprzedzone wywiadem. Jako optometrysta nie stosuję kropli porażających akomodację. Podczas wizyty potrzebne nam będą Twoje stare okulary (oraz recepty), należy je zabrać nawet jeśli nie zapewniają już komfortowego widzenia. Podczas wizyty ustalimy jaka korekcja jest optymalna dla wskazanych podczas wywiadu potrzeb wzrokowych. Czas wykonania zamówionych po badaniu okularów zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni. Jeśli pacjentem jest osoba małoletnia i chcesz aby nie brała udziału w wywiadzie zadbaj o opiekę nad nią poza gabinetem przez pierwszych 10 minut wizyty. Jeśli aktualne przepisy sanitarne nakładają limity ilości osób w pomieszczeniach zamkniętych będzie to czas przed budynkiem.

Sports vision

Sports Vision – Optometria sportu. Poprawia dynamikę i efektywność widzenia, wykorzystując innowacyjne metody treningu wzrokowego skierowanego do sportowców. SuperEye to jedyne miejsce w Polsce, w którym znajduje się oryginalny Fiksator Sakkadyczny Wayna, urządzenie, które znalazło zastosowanie w ponad 1400 badaniach klinicznych dotyczących poprawy funkcji wzrokowych elitarnych sportowców. Wykorzystywane przez mnie rozwiązania z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości RemMed pozwalają kontrolować i rozwijać procesy zwiane z widzeniem z niewyobrażalną dotychczas precyzją. Sportowcy na całym świecie korzystają ze wsparcia optometrystów specjalizujących się podobnie jak ja w optometrii sportu (Sports Vision), bo prawidłowa praca układu wzrokowego jest kluczem do sukcesu!

Badanie wzroku i widzenia obuocznego

Jako optometrysta specjalizuję się w głównie w pomaganiu pacjentom z zaburzeniami widzenia obuocznego. Skąd masz wiedzieć czy jesteś takim pacjentem? Czy dobierane w przeszłości okulary wywoływały dyskomfort i długo musiałeś się z nimi oswajać? Odczuwasz dyskomfort podczas wieczornej jazdy samochodem? Szybko męczysz się pracą z bliska a pod dłuższej pracy z bliska lub jeździe samochodem Twoje oczy są bardzo zmęczone a czasem nawet przekrwione? Czasami widzisz podwójnie? Jesteś po udarze, który wywołał podwójne widzenie lub zaburzenia orientacji przestrzennej? Jesteś po wypadku komunikacyjnym i nie możesz dojść do ładu ze swoim wzrokiem? Twoje dziecko ma trudności w nauce lub podejrzewa się u niego dysleksję? Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedziałeś twierdząco najprawdopodobniej potrzebujesz właśnie takiego typu wizyty.

W swojej pracy zawsze staram się wykorzystywać najskuteczniejsze narzędzia. Jednym z moich najnowszych odkryć jest oprogramowanie EYEBAB.
blank