• Franciszkańska 104/112/7, Łódź
  • Rezerwacja wizyt Online

O mnie

Dr n. med. Luiza Krasucka. Optometrysta behawioralny, optyk, fizyk.

 

Ukończyłam Podyplomowe Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2019) i uzyskałam stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne (2022). Tematem rozprawy doktorskiej ,dotyczącej optometrii sportu, napisanej pod opieką Prof. dr hab. n. med. B. Miśkowiaka oraz Dr hab. n. med. Wojciecha Warchoła była:” Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego piłkarzy nożnych w grupie wiekowej od 10 – 13 lat oraz wpływu przeprowadzonego treningu wzrokowo – motorycznego na wyniki testów sprawności piłkarskiej”. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Optometrii (UMP Poznań , 2011), studiów dziennych licencjackich na kierunku Optyka Okularowa (UAM Poznań, 2005), oraz studiów dziennych magisterskich na kierunku Fizyka Ogólna (UAM Poznań, 2003).

W latach 2005 – 2009 przebywałam w Irlandii, gdzie uzyskałam rozpoznanie kwalifikacji zawodowych na poziomie Dispensing Optician, zawodowo byłam związana z salonami sieciowymi Specsavers i Vision McNally. W przeszłości pracowałam jako optometrysta współpracujący z siecią salonów Vision Express w Poznaniu oraz gabinetami kontaktologii Skorupski Optical. W latach 2015 – 2021 jako Konsultant ds. Edukacji w firnie Johnson & Johnson byłam współodpowiedzialna za przygotowanie i realizację programów szkoleniowych i konferencji dla optometrystów i okulistów z polski i zagranicy.

W latach 2020 – 2022 przewodniczyłam PTOO, byłam zaangażowana w prace nad Ustawą o Niektórych Zawodach Medycznych przyjętą do wykazu prac rządu w styczniu 2022. Od 2014 jestem koordynator i uczestnik wszystkich kursów za zakresu neurooptometrii i terapii widzenia z udziałem profesora Willisa Clem  Maples’a i Wes’a De Rosier. W latach 2014 – 2015 ukończyłam dwuletni akademicki kurs Terapii Widzenia organizowany przez Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu. Prowadzę  prywatną praktykę optometrii i terapii widzenia w Łodzi, której pacjenci to głównie dzieci z zaburzeniami edukacyjnymi, dzieci i dorośli z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz elitarni sportowcy.

Cyfrowe dyplomy uczestnictwa w konferencji Neuro – Optometric Rehabilitation Association.